Bygglov

Byggnation av uterum, i anslutning mot bostadshus och som glasas in kräver alltid bygglov. Ett fristående uterum eller friggebod, som tillsammans inte innebär en större byggnadsarea än 15kvm, har en taknockhöjd som inte överstiger 3m, och som inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5m behöver vanligtvis inte något bygglov.

Alla synliga förändringar på ditt hus kräver i regel bygglov. T.ex sätta in ett skjutparti in till huset eller att byta fönster eller dyligt.

Kolla dock alltid med din kommun, vad som gäller just i ditt område.