Glasräcken

Glasräcke för invändigt eller utvändigt bruk. Vi använder oss av ett system med rostfria stolpar och klämfästen med god kvalitet.

Vi använder oss av ett lamellglas i våra glasräcken eftersom dessa minskar risken för personskador.

Se lite av vad vi har gjort innan på sidan referensobjekt »