Glastyper

Glas har en mängd olika användningsområden.

Enkelglas (float)

Finns i flera olika tjocklekar beroende på storlek och hållfasthetskrav. Till ett vanligt traditionellt kopplat fönster används vanligtvis 3mm. Kanterna kan du få slipade eller fasade. Du kan även få med hål om så önskas.

Spegelglas

Finns i flera olika tjocklekar beroende på storlek och hållfasthetskrav. Kanterna kan du få slipade eller fasade. Du kan även få med en fasettslipad kant.

Råglas, frostat glas

Är ett glas som används där du vill minska insynen. Finns i en stor mängd olika utföranden. Används t.ex till ett badrum.

Keramiskt glas

Är ett glas som tål väldigt hög värme och används till braskaminer.

Lackat glas

Är ett glas som är lackat på ena sidan. Passar bra som inredningsglas

Energiglas

Är ett glas som beläggs med en transparent metallskikt som reflekterar den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet. Den kortvågiga solenergin släpps in i rummet. Ett enkelglas beläggs med en hårdbelagd yta för att den skall tåla mer fysisk påverkan. Skall glaset sitta i ett isolerglas så körs ett mjukbelagt glas som ger ett bättre u-vårde. Beläggningen vänds då inåt i konstruktionen.
Vid för låga u-värden uppstår kondensbildning på utsidan av glaset.

Härdat glas

Ett härdat glas är ca 5 gånger så starkt som vanligt glas. Går det sönder så granulerar det till en mängd småbitar som minimerar risken för skärskador. Detta ger ett personsäkert glas.

Lamellglas

Ett lamellglas består av 2st glas som är sammanlimmade med en plastfolie emellan. Går glaset sönder hålls det samman av folien och risken för personskador minskar. Ger även ett bra inbrottsskydd eftersom det är svårt att ta sig igenom den sega plastfolie. Skyddar även mot solens UV-strålar. UV-strålning bleker möbler och träinredning i ditt hem så detta är ett bra alternativ för dig som vill skydda interiören.

Isolerglas

Ett isolerglas är uppbyggt av 2 eller 3 glas med spalt emellan. Kan kombineras med en mängd olika typers beläggningar beroende på krav och användningsområde.

Solskyddsglas

Glas för att skapa ett bättre inomhusklimat, ett måste för t.ex kontor. Finns som genomfärgade eller mjukbelagda färgneutrala glas. Finns en mängd olika glas beroende på krav och användningsområde. Tanken med ett solskyddsglas är att släppa in lagom mycket ljus men hindra värmeenergin att komma in. Kan även kombineras med andra beläggningar.

Självrengörande glas

Är ett glas med en beläggning av titanoxid som gör att smutsen löses upp och ytspänningen försvinner vid dagsljus. När sedan regnet kommer spolas smutsen bort och regnet försvinner snabbt från glaset. Eftersom glaset är beroende av vatten och ljus kan det endast användas utvändigt, helst monterat i ett isolerglas. Ett brett takutsprång kan vara ett hinder för regnvattnet. Vid torra perioder kan man spola av glasen med en trädgårdsslang. På så sätt behövs glasen sällan rengöras och när det väl behövs blir mycket enklare än med vanligt glas. Långa perioder av torka eller kraftigt nedsmutsade fönster kan behövas rengöras på vanligt vis. Kan även kombineras med andra beläggningar.

Brand och ljudglas

Är ett lamellglas med olika egenskaper beroende på krav och användningsområde. Vid val av brandskyddsglas är det viktigt att tänka på var i byggnaden glaset sitter, vad glaset skall skydda och konsekvenserna om glaset fallerar. Här finns en mängd olika glas beroende på vilken klassning du är ute efter.
Buller är ett växande problem i vårt samhälle. Används ett ljudglas minskar man risken för störande ljud avsevärt. Ljudlamellen har en ljuddämpande effekt och kan även förbättras ytterliggare genom att bygga in det i ett isolerglas.