U-värde

Beteckning för värmeförlust genom glaset, lågt värde ger mindre energiförlust. Enheten är W m².

Tänk på att vid för låga u-värden uppstår kondensbildning på utsidan av glaset. Kan uppstå vid vissa tidpunkter när det skiljer mycket på temperaturen t.ex på vår och höst morgnar. Det yttersta glaset värms inte upp tillräcklig och temperaturskillnaden gör att kondens skapas. Fenomenet är helt normalt och är ett tecken på att man har ett bra glas. Man bör dock inte gå ner för lågt i U-värde eftersom det då blir fler dagar och längre tid vid varje tillfälle med kondens.